/ / /
/ 1. : / 6. , / 6.1. ,


i / i

:

6.1. ,6.1. ,

, , , , .

, .6

, , , . , , , , , . - , , , : , , , , , , , , , ( , , ). (.. , , ). pagus , paganus , pagani . , . , , .. , -, , . , .. , , , , , , . , , , . , - .

, , , , ( : svarga , svaraja, , .. , , ). , , , . , . , . , . , , , . , . , ?

,
,

: 0.278. /Cache: 3 / 1